Trajectbegeleiding
in het jeugdwelzijnswerk is een laagdrempelige intensieve begeleiding voor kinderen en jongeren (12-25) die met verschillende vragen/problemen zitten.  
Binnen vzw Jong hebben we meerdere trajectbegeleiders verspreid over de gebieden Muide, Rabot, Sluizeken, Dampoort, Brugse Poort, Bloemekenswijk en Ledeberg Nieuw Gent. De trajectbegeleiders zijn zoveel mogelijk aanwezig in het regulier aanbod en doen mee met tijdens de instuifwerkingen, activiteiten en zijn op die manier gemakkelijk aanspreekbaar voor de jongeren.

De methodiek is gebaseerd op de Strenghts Based model van Casemanagment.  Het strengths-based model dat wij hanteren ondersteunt de jongeren om controle te verwerven over hun zoektocht naar hulpbronnen.  De mogelijkheden en sterktes van de jongeren staan hierbij centraal.  Verder wordt er binnen dit model veel belang gehecht aan de relatie tussen de trajectbegeleider en de cliënt, outreaching en de betrokkenheid van de informele netwerken.

De begeleidingen komen in principe enkel op vraag van de jongeren en zijn steeds vrijblijvend. Dit wil uiteraard niet zeggen dat als begeleiders bepaalde zaken/gedragingen zien ze hier niet op reageren en de jongeren hierop aanspreken.

Bij de opstart en tijdens de begeleiding vragen we uiteraard een zeker engagement van de jongeren.  We spreken van directe interventies, kortdurende begeleidingen ( enkele weken) zowel als langdurende begeleidingen (maanden).  De jongeren geven zelf aan in welk levensgebied ze willen werken en geven indien mogelijk het tempo zelf aan. Hiervoor maken we gebruik van een handelingsplan dat we samen met de jongeren en indien mogelijk de ouders verder vorm geven.Paul Storme (Coördinator Trajectbegeleiding)
Antwerpsesteenweg 195
9040 Sint-Amandsberg
T 0484/28.68.03
Paul.Storme@vzwjong.be

Soort werking: