'BUURTSPORTWERKERS IN OPLEIDING', (BOP) is een proeftuinproject ‘opleiding, vorming en tewerkstelling van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving in centrumsteden stimuleren, kortweg ‘proeftuinen buurtsportbegeleiders’ en is een samenwerking tussen lokale overheden en de Vlaamse beleidsdomeinen sociale economie en sport.

BOP is ook een opleidings- en tewerkstellingstraject. Alle BOP-ers volgen 1 dag per week een opleiding in de sociale sector, zodat zij op het einde van de rit een volwaardig diploma hebben. De andere vier dagen worden gevuld met sporttechnische opleidingen, individuele en teamcoaching en het organiseren van bewegingsactiviteiten.

Momenteel zijn in het laatste van vier jaar en kunnen we met trots melden dat de BOP-ers als volwaardige sportinitiators ingezet worden.

Het BOP-project draait op volle toeren.

Op wekelijkse basis worden er allerlei laagdrempelige buurtsportactiviteiten georganiseerd. Wekelijks worden er verschillende doelgroepen bereikt (kinderen, volwassenen, senioren, allochtone vrouwen, enz…). Sinds september 2010 is het werkingsgebied uitgebreid naar nieuwe wijken en buurten. Binnen die wijken worden er buurtsporttrajecten opgezet voor en met de plaatselijke bevolkingsgroepen.

BOP biedt kansen aan 10 SINE-gerechtigde personen.

BOP is een Gents project met als belangrijkste DOELSTELLINGEN:

  • Een kwalitatief buurtsportaanbod uitbouwen in alle Gentse wijken
  • Toeleiden van buurtsportwerkers
  • Toeleiden van buurtbewoners tot de Gentse Sportclubs

Het BOP-project gaat het laatste jaar in en dat baart ons enkele zorgen. Indien het project niet wordt gecontinueerd, vragen we ons af wat met het gerealiseerde (wijk)aanbod en reeds opgebouwde bruggen op stadsniveau zal gebeuren?

Wat met de methodieken en de Know-How? Het buurtsportproject in Gent is de koploper in Vlaanderen!

WANT: BUURTSPORT WERKT!!!BOP-project
Meulesteedsesteenweg 25
9000 Gent
T 09/335.67.84
buurtsport@vzwjong.be

Soort werking: