Veelgestelde vragen

We verhuren inderdaad een aantal ruimtes in diverse gebouwen die door ons worden beheerd. We hebben hiervoor afspraken met de eigenaars van die gebouwen (Stad Gent) en onze verzekeraar.

Zo kan je sporten in twee zalen die daarvoor geschikt zijn (Kaarderijstraat 29 en Dracenastraat 8). In de Meulesteedsesteenweg 25 beheren we een ruimte die zeer geschikt is voor zelfverdedigingsporten.  Er zijn douches aanwezig.

We hebben ook een aantal ruimtes die geschikt zijn voor vergaderingen, kleine conferenties, workshops, ... (Kiekenstraat 4bis, Agaatstraat 2, Nieuwland 62). 

We verhuren vooral aan buurtgerelateerde groepen, scholen, sociaal-culturele organisaties, en ook privépersonen.

We verhuren onze ruimtes niet voor familiale, politieke of religieuze bijeenkomsten.

We vragen hiervoor een redelijke bijdrage voor verhuur en deelname in  verzekering.

Ben je op zoek naar een geschikte ruimte neem dan contact met ons op: logistiek@vzwjong.be of 09/268 29 50. Ook onze plaatselijke medewerkers zullen je naar deze coördinaten doorverwijzen.

Binnenkort vind je op de website meer informatie over het speelpleinaanbod van vzw Jong. 

Indien je aangesloten bent bij een ziekenfonds kan je een bepaald bedrag terugkrijgen. Dat is afhankelijk van de mutualiteit waar je bent ingeschreven. Binnen de organisatie hebben we hiervoor de nodige documenten. Neem gerust contact op met de organisatie of de begeleiders.

Start alvast met het lezen van het recentste werkingsverslag. Dat kan je vinden onder het menu-item "Over ons". Indien je een aantal zaken verduidelijkt wenst te zien, dan kan je steeds contact opnemen. Formuleer en bundel zo concreet mogelijk je vragen.

Stel gerichte vragen op die gerelateerd zijn aan de werking. Medewerkers die stage lopen bij vzw Jong kunnen gebruik maken van de minibibliotheek in de werking.

Je kan hiervoor contact opnemen met Patrick Legein. Formuleer zo concreet mogelijk je vragen. Stel gerichte vragen op die gerelateerd zijn aan de werking.

Samenwerken hoeft an sich niks te kosten. We willen heel graag verder investeren in een goed netwerk. We denken ook dat een degelijk partnerschap op stads- ,Vlaams en Europees niveau in het belang is van de kinderen en jongeren in deze stad. Neem dus gerust contact op met Dirk of de stafmedewerkers die je op de contactpagina kan terugvinden.
We zullen dan samen kijken wat er al dan niet kan.

Wij zijn ontzettend blij als we deze kans zouden krijgen. In iedere van onze werkingen zijn er immers noden die we kunnen ledigen. We kunnen op die manier zorgen dat we al eens extra materiaal kunnen aankopen, een extra uitstapje voor elkaar krijgen of gewoon de kostprijs van de activiteiten kunnen drukken.

U kan hiervoor contact opnemen met Janes Antonissen. Hij zal u graag verder helpen.  U kan ook met hem bespreken wat daar tegenover staat (projectvoorstel, ..).

Voorlopig zijn giften nog niet fiscaal aftrekbaar. Maar daar trachten we in een verdere toekomst werk van te maken. U ziet andere mogelijkheden om onze organisatie financiëel te ondersteunen: wij zijn vragende partij!

Als u dat wenst willen we graag tot bij u komen om onze organisatie aan jou/jullie voor te stellen.

We vragen géén geld voor onze dagdagelijkse activiteiten waarop je altijd welkom bent. Maar we vragen wel een heel billijke bijdrage als je heel geregeld komt. Een Jong-Pas kost 2 euro op jaarbasis ( tenzij voor de speciale uitstappen, de weekends en de kampen).  De organisatie werkt aan een éénduidige prijzenpolitiek zodat dat in de toekomst overal dezelfde prijs zal zijn.

Alle opmerkingen die onze werking(en) kunnen verbeteren nemen we graag ter harte. Als dit voor één van de specifieke wijken of teams is raden we je aan om contact op te nemen met de lokale verantwoordelijken. Zij kennen de wijk en hun teams uiteraard het beste. Je kan de contactgegens hier vinden.

ls jouw vraag, suggestie of klacht wijkoverschrijdend dan kan je je richten t.a.v. Dirk Van Grembergen, Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg of via het contactformulier van deze website.  Het spreekt voor zich dat we zeker de moeite nemen om jouw vraag, suggestie of klacht zo snel mogelijk op te nemen.  

Wij zelf vinden het belangrijk om hoffelijk te blijven in mondelinge of schriftelijke contacten. U begrijpt dat we dat van u ook verwachten.   U zal ook begrijpen dat de behandeling van jouw vraag toch soms een aantal dagen duurt.  We trachten u echter, behalve tijdens vakantie- of verlofperiodes, binnen de week vooruit te helpen.

Je kan de statuten downloaden op de website van het Staatsblad. Personeelsleden kunnen de statuten raadplegen via het intranet.

In alle werkingen van vzw Jong zijn er tal van vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers begeleiden activiteiten, staan in voor het begeleiden van projecten, helpen mee in de verschillende spelotheken...

Er is altijd plaats voor een paar helpende handen tijdens de verschillende activiteiten, openingsmomenten, wedstrijden, kampen...

In vzw Jong kan je ook terecht voor administratieve taken (helpen aan de nieuwsbrief, folders uitdelen, foto's nemen...).

Indien je je graag wenst in te zetten voor de kinderen en de jongeren en je hebt nog wat extra tijd, dan kan je ons steeds contacteren. 

 
Tijdens de activiteiten, openingsmomenten... leg je tal van plezante contacten met kinderen, jongeren en ouders uit de verschillende buurten. Je wordt steeds bijgestaan door een professioneel team van jeugdwerkers, stagiairs en vrijwilligers.  Je kan steeds bij jouw team terecht voor suggesties, vragen, opmerkingen...
 
Vereiste houding:
  • Bewust zijn van de rol als voorbeeld voor kinderen, tieners en jongeren;
  • Vertrekken vanuit de behoeften en belangen van kinderen en tieners;
  • Respectvolle en positieve houding t.o.v. jongeren met hun persoonlijke vaardigheden, competenties en mogelijkheden en t.o.v. hun achtergrond;
  • Bewust zijn van de eigen bril: eigen waarden, normen en ervaringen;
  • Dynamisch: initiatiefrijk, motiverend en activerend;
  • Creatief;
  • Beschikken over openheid tot samenwerking en overleg;
  • Uitstraling: dynamisch en alert
  • Je hebt een open houding m.b.t. verschillende achtergronden, cultuur en diversiteit. 

Dit lijkt jou wel iets? Vul je gegevens in en we nemen contact met jou op. Uiteraard wordt er rekening gehouden met jouw voorkeur van deelwerking, leeftijdsgroepen, jouw vaardigheden, jouw interesses...

Je kan hier je aanvraag indienen!  Alvast bedankt voor jouw interesse!!
 

Iedere deelwerking/spelotheek/project heeft een eigen profielpagina op deze website!  Deze omvat tevens een kalender per werking!  Je vindt er alle informatie terug over de verschillende activiteiten van deze werking.

Jaarlijks zijn er heel wat medewerkers die hun stage lopen in de verschillende werkingen van  vzw Jong.
Vzw Jong aanvaardt studenten vanuit verschillende onderwijssystemen (Hogeschool, universiteit, VSPW, 7de jaarsstage…).

Kandidaten dienen hun aanvraag schriftelijk in met een motivatiebrief + cv.  Jouw kandidatuur wordt bekendgemaakt in de verschillende werkingen.  Indien een werking een stageplaats aanbiedt, word je gecontacteerd door de gebiedsverantwoordelijke van die werking.  Er volgt een kennismaking- en motivatiegesprek waarin ook de werking wordt uitgelegd.

Je vindt hier meer informatie