Kinderwerking Blaisantvest richt zich naar alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt Blaisantvest/Rabot. Wekelijks worden er tal van activiteiten voorzien voor de kinderen. Uitstappen, knutselen, instuifmomenten, spelnamiddagen, zwemmen ...

Tijdens de schoolvakanties is er speelpleinwerking.

Onze deur staat niet alleen open voor de kinderen, maar wij staan de ouders ook graag bij met een woordje uitleg indien zij vragen hebben over de werking of andere zaken.Woensdag: 15u00 - 18u00: activiteit
Vrijdag:   16u00 - 19u00: activiteit
Zaterdag: 12u15 - 16u45:  activiteit om de twee weken, alternerend met kinderwerking El Paso (!)

Afhankelijk van welke activiteit kunnen de start- of einduren verschillen. Kijk in de kalender op deze website!

 

Leeftijdscategorie: 
Soort werking: