Kinderwerking El Paso richt zich naar alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt Rabot. Wekelijks worden er tal van activiteiten voorzien voor de kinderen. Uitstappen, knutselen, instuifmomenten, spelnamiddagen,...

Tijdens de schoolvakanties is er speelpleinwerking.

Onze deur staat niet alleen open voor de kinderen, maar wij staan de ouders ook graag bij met een woordje uitleg indien zij vragen hebben over de  werking of andere zaken.


Op dinsdag zijn er theaterateliers ism Kopergietery:

Voor de theaterateliers steeds verzamelen om 16u30 aan El Paso, terug tussen 19u00 en 19u30.
Inschijven is verplicht bij Carla

Woensdag: 12u45 - 17u00: activiteit
Donderdag: 16u00 - 18u30: projectwerking of outreaching
Zaterdag: 12u15 - 16u45: activiteit om de twee weken, alternerend met de kinderwerking Blaisantvest (!)

 


 

Leeftijdscategorie: 
Soort werking: