De Kinderwerking is er voor alle kinderen (6-12 jaar) in de wijk Ledeberg. Er wordt gewerkt in twee leeftijdsgroepen van 6 tot en met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar.

Activiteiten worden opgezet in de vrije tijd van de kinderen op woensdag, donderdag, vrijdag (1x in de maand) en zaterdag.

In alle vakantieperiodes organiseren we speelpleinwerking behalve tijdens de kerstvakantie. Vertrekkende vanuit vrije tijd zetten we zinvolle acties op waar kinderen op een speelse manier worden benaderd met een educatieve/onderbouwde doelstelling (zoals: taalstimulering, stimuleren fijne en grove motoriek, groepsdynamieken, kennisverruiming/wereldverbredende thema’s, sociale vaardigheden…). We vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen waarbinnen we emancipatie en participatie een belangrijke rol (willen) geven.
Woensdag: 13u45 - 17u00: activiteit
Donderdag: 15u30 - 18u00: open huis
Vrijdag:    15u45 -  19u00: activiteit
Zaterdag: 13u45 - 17u00: activiteit


Kinderwerking Jeugdpunt Ledeberg - Speelplein Welzijnsknoop (Centrumplein) - Speelplein Scheldekaai
Hundelgemsesteenweg 125
9050 Ledeberg
T 09/252.16.97
email

Buurt: 
Leeftijdscategorie: 
Soort werking: