+++ Signalennota vzw Jong 2016 +++

De schouders onder een huis voor allen.

We willen vechten voor kansen. De verhalen van kinderen, jongeren en ouders, onze belevenissen met hen: het moet allemaal naar buiten als sterke signalen en vurige adviezen. Onze interne uitdagingen gaan ook in de mix. Zo worden alle krachten gebundeld om onze maatschappij tot een huis voor iedereen om te timmeren.

In de relatie tot de maatschappij schuilt de kwetsbaarheid van de kinderen, tieners, jongeren en ouders. In deze signalennota besteden we extra aandacht aan de interactie met onderwijs, werk, wonen, vrije tijd, opvang, politie, hulpverlening, jeugdhulp, enz. Welzijn, en vooral het gebrek eraan, bespreken we niet als afzonderlijk thema. Je leest het als rode draad doorheen onze nota: beperkte toegang tot grondrechten, gemis aan vertrouwensvolle ondersteunende contacten met diensten en voorzieningen en een overvloed aan vooroordelen, discriminatie en onbegrip, leiden tot fysiek, geestelijk én sociaal “on-welzijn”.

Deze signalenbundel is een uitnodiging om in overleg en samenwerking garant te staan voor welzijn en dient als tegengif voor het individueel schuldmodel.