kinderwerking

DRACUNA (KW)

Kinderwerking Dracuna voorziet activiteiten voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Wekelijks worden er tal van activiteiten voorzien voor de kinderen. Uitstappen, knutselen, instuifmomenten, spelnamiddagen,...

BLAISANTVEST

Kinderwerking Blaisantvest richt zich naar alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt Blaisantvest. Wekelijks worden er tal van activiteiten voorzien voor de kinderen. Uitstappen, knutselen, instuifmomenten, spelnamiddagen,...

EL PASO (KW)

Kinderwerking El Paso richt zich naar alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt Rabot. Wekelijks worden er tal van activiteiten voorzien voor de kinderen. Uitstappen, knutselen, instuifmomenten, spelnamiddagen,...

JEUGDPUNT LEDEBERG

De kinderwerking is er voor alle kinderen (6-12 jaar) in de wijk Ledeberg. Er wordt gewerkt in twee leeftijdsgroepen van 6 tot en met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. Activiteiten worden opgezet in de vrije tijd van de kinderen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Zaterdag is er afwisselend een activiteit voor de -9 jarigen en +9 jarigen.

JAMKLUB (KW)

In een ver verleden werd dit voormalige douanegebouw gekraakt door kleine stoere, jonge ridders en jonkvrouwen, op zoek naar onderdak. Nu, zoveel jaar later is het kinderhuis een plek waar kinderen op woensdag en zaterdag tijdens de namiddag getrakteerd worden op spel en ontmoeting. Op andere momenten organiseren we een naschools aanbod.

SINT-BERNADETTE (KW)

Kinderwerking 'Sint-Bernadette': Vanaf september 2008 is onze organisatie ook actief in deze wijk. Naast de tiener- en jongerenwerking is er op woensdag en vrijdag kinderwerking voor de kinderen uit de buurt van 6 tot 12 jaar. Tijdens de schoolvakanties is er speelpleinwerking.

DE WASSERETTE (KW)

Kinderwerking 'De Wasserette' is (onder de naam "De Bonte Was") actief sinds 1999 en ontstond in de schoot van het toenmalige Integratiecentrum ‘De Brug’. Deze werking biedt activiteiten aan kinderen uit de buurt van 6 tot 12 jaar aan. Tijdens vakantieperiodes wordt dagelijks speelpleinwerking aangeboden aan dezelfde leeftijdsgroepen.

SLUIZEKEN (KW)

In Nieuwland zijn alle kinderen van 6 jaar tot 12 jaar welkom om zich hun vrienden/vriendinnetjes te amuseren. We organiseren wekelijks tal van leuke activiteiten: knutselen, uitstappen, zwemmen,… Onze deur staat niet alleen open voor de kinderen, maar wij staan de ouders ook graag bij met een woordje uitleg indien zij vragen hebben over de werking of andere zaken.