Stage

Jaarlijks zijn er heel wat medewerkers die hun stage lopen in de verschillende werkingen van  vzw Jong.
Vzw Jong aanvaardt studenten vanuit verschillende onderwijssystemen (Hogeschool, universiteit, VSPW, 7de jaarsstage,…).

Kandidaten dienen hun aanvraag schriftelijk in met een motivatiebrief + cv.  Jouw kandidatuur wordt bekendgemaakt in de verschillende werkingen.  Indien een werking een stageplaats aanbiedt, word je gecontacteerd door de gebiedsverantwoordelijke van die werking.  Er volgt een kennismaking- en motivatiegesprek waarin ook de werking wordt uitgelegd.

Vereiste houding:

  • Bewust zijn van de rol als voorbeeld voor kinderen, tieners en jongeren;
  • Vertrekken vanuit de behoeften en belangen van kinderen en tieners;
  • Respectvolle en positieve houding t.o.v. jongeren met hun persoonlijke vaardigheden, competenties, mogelijkheden en t.o.v. hun achtergrond;
  • Bewust zijn van de eigen bril: eigen waarden, normen en ervaringen;
  • Dynamisch: initiatiefrijk, motiverend en activerend;
  • Creatief;
  • Beschikken over openheid tot samenwerking en overleg;
  • Uitstraling: dynamisch en alert;
  • Een open houding m.b.t. verschillende achtergronden, cultuur en diversiteit;

Vul je gegevens in als je wenst stage te lopen in vzw Jong.

Vul hier je voornaam + naam in
Vul hier je e-mailadres in
Vul hier je telefoonnummer in
Vul hier de naam van jouw school in
Vul hier je opleiding/richting in!
Vul hier de contactgegevens in van jouw stagedocent
Indien je een voorkeur hebt (leeftijd, spelotheken, buurtsport,...), vul die dan hier in. We trachten rekening te houden met jouw voorkeur, maar kunnen dit niet garanderen. Dit is afhankelijk van het aantal stages die al toegekend zijn aan die werking,...
Indien je dit wenst, kan je hier je CV opladen (.doc, .docx of .pdf)
Laad hier je motivatiebrief op (.doc, .docx, .pdf)