Studentenjobs

Vzw Jong zoekt tijdens de zomervakantie naar jongens en meisjes die zich willen inzetten als jobstudent op één van de speelpleinen in de 19de eeuwse gordel van Gent.  Naast een aantrekkelijk loon biedt vzw Jong  je een toffe en afwisselende vakantiejob.


In juli en augustus worden telkens hoofdanimatoren tewerkgesteld op 15 verschillende speelpleinen.  De speelpleinen zijn actief in de eerste twee weken van juli en 4  weken in augustus.

Vereisten:

•        Je bent minstens 18 jaar.
•        Je bezit een attest animator in het jeugdwerk, je bent geslaagd in het eerste jaar van een sociale of pedagogische opleiding of je kan de nodige ervaring voorleggen.
•        Een attest hoofdanimator in het jeugdwerk, kennis van EHBO en ervaring in het jeugdwerk zijn pluspunten.

Profiel:

•        Je bent enthousiast, sociaal, vlot in de omgang met kinderen en andere animatoren.
•        Je kan de creativiteit van animatoren stimuleren, hen motiveren en enthousiasmeren.
•        Je durft vernieuwend te werken met kinderen.
•        Je durft je te verkleden en de clown uithangen.
•        Je staat kritisch tegenover jezelf, kan omgaan met feedback en je bent bereid bij te leren.
•        Je plaatst kinderen centraal op het speelplein en kan je inleven in hun leefwereld.
•        Je hebt de nodige vaardigheden om conflicten op te lossen.
•        Je durft initiatief te nemen.
•        Je bent een voorbeeldspeler.
•        Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar, stipt en correct.

Taken:

•        Je begeleidt de voorbereidingen van het speelaanbod en hebt oog voor een straf en gevarieerd speelaanbod.
•        Je organiseert grote activiteiten en thema-namiddagen.
•        Je begeleidt zelf activiteiten en speelt mee met de kinderen.
•        Je trekt de animatie met aandacht voor themaverhaal, inkleding, podium- en typetjesanimatie.
•        Je treedt op in conflictsituaties.
•        Je coacht, begeleidt en evalueert de animatoren.
•        Je zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt in de animatorenploeg, onder andere door het organiseren van activiteiten voor animatoren en door het groepsproces te stimuleren.
•        Je maakt in samenspraak met de speelpleinverantwoordelijke de praktische dagelijkse taakverdeling op.
•        Je hebt geen schrik van administratieve taken (ledenlijsten bijhouden en registratie)
•        Je voert ook zelf praktische taken uit (EHBO en verzorging, winkelen, materiaal klaarzetten en opruimen, poetsen...)
•        Je werkt mee aan de dagelijkse evaluatiemomenten.
•        Je verzorgt de contacten met de ouders en derden.

Procedure:

•        Je vult de velden onderaan volledig en correct in.
•        Wij nemen onmiddellijk contact op met jou.

Vul hier je voornaam + naam in
Vul hier je e-mailadres in
Vul hier je geboortedatum in
Vul hier je telefoonnummer in
Laad hier je CV op (enkel als je er eentje hebt opgemaakt)
Duid hier de periode(s) aan dat je kan meewerken tijdens de speelpleinwerking.